Diskreetit rakenteet

Simo Juvaste, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

(Discrete Structures, 5 cr)

Sisältö


Opinto-oppaan mukainen kurssikuvaus

Diskreetit rakenteet (5 op) 3621312

Kurssin asema


Kurssin sisältö

Käsiteltävät asiat alustavasti
- Propositiologiikkaa
	* Atomilauseet, konnektiivit, totuusarvot
	* Totuustaulut, tautologiat, konnektiivit
	* Yhdistetyt lauseet, loogiset piirit
	* Loogisesta päättelystä
	* Yhdistettyjen lauseiden sievennys, normaalimuodot
	* Karnaugh'n kartat
- Boolen algebraa
- Joukko-oppia
- Predikaattilogiikkaa
	* kvanttorien käyttö
	* luonnollisen kielen ilmaisut ja päättely
- Relaatio
- Funktio
- Induktio
- Rekursio
- Verkkoteoriaa
	* terminologiaa
	* verkkoja koskevia määritelmiä ja lauseita
	* Eulerin piiri ja polku
	* Hamiltonin piiri ja polku
- Lukujärjestelmät
- Laskentoa tietojenkäsitteljälle
Tavoite

Aikataulu syksyllä 2011 (Joensuun kampus)


Luennot ~30 t Simo Juvaste Harjoitukset 14-16 t Simo Juvaste Ohjausta Kurssin kuulustelut Yleiset kuulustelut

Ajankäyttö / kuormittavuus

Keskimääräiselle opiskelijalle, keskimääräiseen arvosanaan:


8

Viikottain Yhteensä
Luentoja 4 32
Kertaus 2 16Harjoitukset 2 16
Valmistautuminen 7 56Tentit
4
Valmistautuminen
9Yhteensä(t) 16,63 133
Yhteensä(op)
4,99
26,67

Kuormittavuus vaihtelee viikosta toiseen ja opiskelijasta toiseen. Erinomaiseen arvosanaan voi tarvita enemmän työtä.


Arvostelu syksyllä 2011


Materiaali/kirjallisuus

Kirjallisuus

WWW-linkkejä DR-materiaaliin


Harjoitukset

Harjoitustehtäviä paperilla jaetaan edellisissä harjoituksissa.

Last modified Tue Jan 10 11:10:45 EET 2012 SJ