Tietorakenteet ja algoritmit I

Simo Juvaste, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Matti Nykänen, Kuopion kampus

(Data Structures and Algorithms I, 5 cr)

Sisältö


Opinto-oppaan mukainen kurssikuvaus

Tietorakenteet ja algoritmit I (5 op) 3621313

Kurssin asema


Kurssin sisältö

Tarpeelliset esitiedot Käsiteltävät asiat
- Analyysin perusteet: 6
 * Algoritmien suunnittelu ja toteutusperiaatteista
 * asymptoottinen aika- ja tilavaativuusanalyysi
 * paras, keskimääräinen, pahin tapaus
 * O, o, Omega, theta
 * kompleksisuusluokat
 * aika vs. tila
 * rekursiorelaatiot rekursiivisten alg. analyysissa (alustavasti)

- Perustietorakenteet 13
 * Koteloinnin periaate, toteutustavat 2
 * Lista sukulaisineen	3
 * Puut	4
 * Verkot (kevyesti) 1
 * Joukot	3
 * Oikean tietorakenteen valinta 2

- Perustietorakenteiden toteuttaminen	6

- Perusalgoritmeja:	7
 * järjestämisalgoritmit (selection, insertion, quicksort, heapsort,
  mergesort) aikavaativuuksineen Yksinkertaiset O(n^2)
  lajittelualgoritmit ovat hyviä esimerkkejä jo ohjelmoinnin
  kursseilla. Nopeammat TR1, ulkoisessa muistissa TR2.	3
 * hajautus + törmäyksen välttämisstrategiat	2
 * binäärihakupuut	2
Kielipolitiikka Tavoite

Aikataulu syksyllä 2014


Luennot 32 t Joensuun kampus: Simo Juvaste
Luennot 32 t Kuopion kampus: Matti Nykänen
Katso aikataulut Oodista.

Harjoitukset 16 t Joensuun kampus: Simo Juvaste


Harjoitukset 16 t Kuopion kampus: Matti Nykänen
Katso aikataulut Oodista.

Ohjausta

Kurssikuulustelu Yleiset kuulustelut

Ajankäyttö / kuormittavuus

Keskimääräiselle opiskelijalle, keskimääräiseen arvosanaan:


8

Viikottain Yhteensä
Luentoja 4 32
Kertaus 2 16Harjoitukset 2 16
Valmistautuminen 7 56Tentit
4
Valmistautuminen
9Yhteensä(t) 16,63 133
Yhteensä(op)
4,99
26,67

Kuormittavuus vaihtelee viikosta toiseen ja opiskelijasta toiseen. Erinomaiseen arvosanaan voi tarvita enemmän työtä.


Arvostelu syksyllä 2014


Materiaali/kirjallisuus

Kirjallisuus Luennnolla esitettyjä, ei monisteessa olevia esimerkkejä, mallivastauksia, yms ohjelmanpätkiä

WWW-linkkejä TRA-materiaaliin


Käytettävät kääntäjät


Tietorakennekirjasto


Harjoitukset

Harjoitustehtäviä paperilla jaetaan harjoituksissa.

Harjoitustyö


Last modified Wed Nov 19 10:14:20 EET 2014
SJ