Exams and supervision shifts 2011

Supervisors: Qinpei Zhao(QP), Mikko Malinen (MM), Amit Roy (AR), Minjie Chen (MJ)& Myriam Munezero (My)


Date Time Exam QP MM AR MJ My
Fri 28.Jan.2011 12-16 (M101) General Exam 2 2 - - -
Tue 01.Feb.2011 08-10 (M100) Tietojärjestelmän suunnittelu - - 2 - -
Tue 08.Feb.2011 08-10 (M100) Tietokonejärjestelmät, välikoe - - - 2 -
Thu 10.Feb.2011 08-10 (B180) Data Security 2 - - - -
Fri 11.Feb.2011 14-16 (B179) Kognitiotiede - - - - 2
Fri 18.Feb.2011 12-16 (TD106) Laskennan perusmallit 2 - 2 - -
Fri 25.Feb.2011 12-16 (M101) General Exam 4 - - - -
Fri 04.Mar.2011 12-16 (TD106) Ohjelmistoarkkitehtuurit ja suunnittelumallit - - - - -
Tue 08.Mar.2011 08-10 (M100) Tietokonejärjestelmät, välikoe - - - - -
Fri 11.Mar.2011 12-16 (TD106) Tietoturva - - - - -
Fri 25.Mar.2011 12-16 (M101) General Exam - - - - -
Fri 01.Apr.2011 12-16 (TD106) Ohjelmistoarkkitehtuurit ja suunnittelumallit - - - - -
Fri 29.Apr.2011 12-16 (M101) General Exam - - - - -
Fri 06.May.2011 12-16 (TD106) Johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin, Johdatus testaukseen - - - - -
Fri 13.May.2011 12-16 (TD106) Komponentti- ja palvelupohjainen ohjelmointi, Rakenteisten dokumenttien käsittelykielet - - - - -
Fri 20.May.2011 12-16 (M101) General Exam - - - - -
Fri 10.Jun.2011 12-16 (M101) General Exam - - - - -
Total score (Autumn)     - - - - -