Opinnäytteiden aiheita / Markku Tukiainen

Ohjaan kandidaatintutkielmia, erikoistöitä ja graduja seuraavista aihepiireistä:

Seuraavassa on näihin aihepiireihin liittyviä valmiita aiheita, mutta tätä luetteloa ei ole ymmärrettävä kattavaksi tai täydelliseksi.


Kandidaatintutkielma-aiheita (LuK)

Aihe: Ohjelmointikieli ei-ohjelmoijille

Kuvaus: Ohjelmointia pidetään melko vaikeana toimintana. Osa tästä vaikeudesta johtuu varmasti ohjelmoinnin monimutkaisuudesta luonnostaan, mutta käytetyillä ohjelmontikielillä on suuri vaikutus havaittuun vaikeuteen. Tutkielmassa on tarkoitus esitellä ei- ohjelmoijille luonnollisia tapoja ilmaista ratkaisuja ohjelmointiongelmiin.

Kirjallisuutta:

Pane, J. F., Ratanamahatana, C. A., Myers, B. A. (2001) Studying the language and structure in non-programmers' solution to programming problems. Int. J. Human-Computer Studies, Vol. 54, 237-264 (2001).

Toivomuksia: -

Päiväys: 2.3.2002


Aihe: Taulukkolaskennan virheet

Kuvaus: Taulukkolaskennan kokeellisissa tutkimuksissa on havaittu, että noin 20 - 40 % tuotetuista sovelluk- sista on virheellisiä. Se, kuinka virheitä lasketaan, vaihtelee tutkimusten välillä paljonkin. Tutkielmassa on tarkoitus etsiä kirjallisuudesta tulkintoja erilaisille virheen määrittelyille.

Kirjallisuutta:

Brown, Polly S. and Gould, John D. (1987) An Experimental Study of People Creating Spreadsheets ACM Transactions on Office Information Systems, Vol. 5, No. 3, 258-272 (July 1987)

Panko, R. R., Halverson, R. P. Spreadsheets on Trial: A Survey of Research on Spreadsheet Risks Proceedings of the 29th Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, Hawaii, January 1996.

Toivomuksia: -

Päiväys: 2.1.2002


Erikoistyöaiheita

Aihe: B-ASSET-92-kielen jäsentäjä Basset-järjestelmään

Kuvaus: Työssä tulee muodostaa B-ASSET-92-kielelle jäsentäjä, joka muodostaa jäsennettävää lauseketta vastaavaa (abstraktia) syntaksipuuta kuvaavan oliorakennelman. B-ASSET-92-kielen kuvaus löytyy raportista Sajaniemi, Väisänen, Hassinen & Tukiainen "B-ASSET-92-kielen määrittely". Toteutusvälineenä C++.

Toivomuksia: -

Päiväys: 24.5.2000

Aihe: Tavoite-menetelmäkirjaston ylläpitäjä Basset-järjestelmään

Kuvaus: Työssä tulee muodostaa tavoite-menetelmäkirjaston yl läpito Basset-järjestelmään, sekä tämän osan liittämi nen muihin Basset:in osiin. Tavoitteet ja menetelmät on kuvattu B-ASSET-92-kielen mukaisesti ja kirjoitet tu erillisiin tekstitiedostoihin. Tiedostot järjeste tään jonkin loogisen järjestyksen mukaisesti hakemis tohierarkiaan. Järjestelmä huolehtii vanhojen tav./men. ylläpidosta ja uusien lisäämisestä. Toteutusvälineenä Tcl/Tk.

Toivomuksia: -

Päiväys: 24.5.2000


Gradu-aiheita

Aihe: Ehdota omaa aihetta

Kuvaus: Tutustu alan uusimpiin lehtiin laitoskirjastossa ja valitse sopiva aihe. Tule keskustelemaan aiheesta kanssani.

Kirjallisuutta: Aihepiireihin liittyviä lehtiä

Toivomuksia: -

Päiväys: -


Viimeksi päivitetty: 2.3.2002

mtuki@cs.joensuu.fi