Tietotekniikan opettajaseminaari (173317) (3op)

Kevät 2006

(Teacher Seminar in Information Technology in English)

Matti Tedre, Joensuun Yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ilmoittautuminen

Koska kurssille on rajallinen määrä paikkoja, tulee osallistujien ilmoittautua luennoijalle sähköpostilla ennen kurssin alkua. Kurssin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi alkaa tiistaina 14.2.2006.

Esivaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen viestinnän kurssi (175131) täytyy olla suoritettuna ennen kurssille ilmoittautumista. Korvaavina pidetään kursseja Scientific/Academic Writing (700371) ja Advanced Academic Writing (700471).

Kurssin sisältö

Opettajaseminaarin tarkoitus on valmistaa opiskelija suullisten tieteellisten esitysten pitämiseen. Pääpaino kurssilla ei ole tutkimuksen tekemisessä vaan (1) suullisen esityksen, (2) sitä tukevan visuaalisen materiaalin, ja (3) näitä tukevan kirjallisen materiaalin (handout) laadinnassa. Esityksen pituus on 15 minuuttia, minkä jälkeen varataan 10 minuuttia opponentin ja yleisön kysymyksille.

Esityksen olisi hyvä pohjautua opiskelijan omaan tutkimusaiheeseen -- esimerkiksi kandidaatintutkielmaan, graduun, erikoistyöhön, tai tieteellisen kirjoittamisen kurssin seminaarityöhön.

Vaatimukset

Osallistujien on osallistuttava johdatusluennoille 14.2 ja 21.2 sekä loppuluennolle 2.5. Seminaariesityksistä saa olla poissa enintään yhden kerran (paitsi omalta esitys- ja opponointivuoroltaan).

Muut läpipääsyvaatimukset tulevat tänne myöhemmin

Kokoontumiset

Kokoontumiset pidetään tiistaisin kello 10-12 salissa B179 (tiedepuisto).

Kokoontumisaikaa voidaan mahdollisesti muuttaa tarpeen mukaan mikäli se sopii kaikille.

Aikataulu:

Esitykset

Esitys- ja opponointivuorot:

PäiväEsittäjäOpponenttiAihe
21.3.Sami NikulaHans WendelinVirtuaaliopetuksen tuotteistaminen
21.3.Minna NirkkoSami NikulaTaidon oppimista tukevan digit. oppim. kehittäminen
21.3.Jyri KemppainenMinna NirkkoIT-projekti kehitysmaaympäristössä
21.3.Hans WendelinPekka MustonenKoodin selkeyden vaikutus koodin ylläpitoon
28.3.Pekka MustonenJyri KemppainenLego-Mindstorms ja kehittyneemmät sensorit
4.4.Maria KinnunenMauri HeinonenSilmänliikeanalyysi debuggausstrategioiden löytämisessä
4.4.Mauri HeinonenMaria Kinnunen 
4.4.Miika HirvonenMiika MäntyläDigitaalinen portfolio VisCoSissa
4.4.Miika MäntyläMiika HirvonenOppimispelit

Kirjallinen tukimateriaali

Tukimateriaali on tarkoitettu esityksen tueksi eikä itsenäiseksi kokonaisuudeksi. Tukimateriaali laaditaan ACM:n proceedings-pohjalle. Tukimateriaalin pituuden on oltava 2-3 sivua -- enemmänkin saa olla mikäli materiaalissa on paljon kuvia tai kaavioita.

Kts. informaatiota tukimateriaalista Jorma Sajaniemen laudaturseminaarin sivulta.

Materiaalia toimitetaan esittäjän, kurssin vetäjän ja opponentin välillä seuraavasti:

Seminaariesitys

Esityskalvosto:

Esityskalvostossa olisi hyvä käyttää tehosteita - esim. tekstin väritys, kuvat, liike, tms. Kuvia on oltava vähintään kahdessa kalvossa!

Esitys:

Seminaarin vetäjä ('session chair') esittelee puhujat. Esityksen pituus tulee olla enintään 15 minuuttia.

Kysymyksille varataan 10 minuuttia. Jokainen osallistuja kirjoittaa ylös vähintään kolme kysymystä aiheesta. Jokainen osallistuja esittää vähintään yhden kysymyksen aiheesta. (Esiintyjälle esitetään kysymyksiä joka tapauksessa niin kauan että 25 minuuttia on täynnä.)

Opponointi

Opponentin tehtävänä ennen esitystä on tehdä kysymyksiä ja ehdotuksia kirjallisesta tukimateriaalista. Muistettava kuitenkin että tukimateriaali ei ole itsenäinen kokonaisuus vaan osa esitystä.

Opponentin tehtävänä esityksen jälkeen on tehdä kysymyksiä esityksestä -- esityksen jälkeen opponointi ei ole kriittistä vaan keskustelevaa. Opponentti valmistelee etukäteen vähintään kymmenen kysymystä aiheesta. Esim:


Mar. 12th 2006 Matti Tedre