Johdatus ohjelmointiin (175116) (3op)

Syksy 2006

Matti Tedre, Joensuun Yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Esivaatimukset

Kurssia ei voi suorittaa mikäli on aiemmin suorittanut jonkin ohjelmointikurssin.

Kurssin sisältö

Kurssilla opitaan ohjelmoinnin peruskäsitteet alkeista lähtien ja huolellisesti harjoitellen. Opetuskielenä käytetään Python-kieltä. Kurssi on erittäin suositeltava kaikille ohjelmointia aloittaville. Kurssi kannattaa käydä ennen Ohjelmointi-kurssia.

Vaatimukset

Opiskelijan täytyy kurssin lopuksi:

Kurssin suorittaminen loppukuulustelulla:

Kurssin voi lisäksi suorittaa yleisessä kuulustelussa. Kuulustelupäivät lukuvuonna 2006-2007: 10.11., 23.2., 18.5.

Luennot

Keskiviikkoisin 16-18 2D106 (tiedepuisto), torstaisin 12-14 M1 (Metria).

PäiväkloPaikkaAiheHarjoitukset
6.9.16:152D106 Johdatus kurssille.
Tietokone tietojenkäsittelijänä
Mitä on ohjelmointi?
7.9.12:15M1 Pythonin käytön perusteet.
Luentokalvot/vko 1
12.9.10-12
12-14
14-16
T/B247 Pythonin käyttö
Tehtävät
13.9.16:152D106 Tiedon tulostus
Vakiot
Laskutoimitukset
14.9.12:15M1 Tiedon syöttäminen
Muuttujat
Yksinkertaiset ohjelmat
Luentokalvot/vko 2
19.9.10-12
12-14
14-16
T/B247 Yksinkertaisia ohjelmia
Tehtävät
20.9.16:152D106 Tiedon käsittely
Tiedon tulostus
21.9.12:15M1 Ehtolauseet ja vertailu
Luentokalvot/vko 3
26.9.10-12
12-14
14-16
T/B247 Ehtolauseet
Tehtävät
27.9.16:152D106 Toistolauseet
28.9.12:15M1 Toistolauseet
Luentokalvot/vko 4
3.10.10-12
12-14
14-16
T/B247 Toistolauseet
Tehtävät
4.10.16:152D106 Sisäkkäiset rakenteet
5.10.12:15M1 Sisäkkäiset rakenteet
Luentokalvot/vko 5
10.10.10-12
12-14
14-16
T/B247 Sisäkkäiset rakenteet
Tehtävät
11.10.16:152D106 Merkkijonot
12.10.12:15M1 Kertaus
Luentokalvot/vko 6
17.10.10-12
12-14
14-16
T/B247 Merkkijonot
Tehtävät
18.10.16:002D106Loppukuulustelu
19.10.12:15M1Malliratkaisut tenttikysymyksiin

Luennoilla esiteltyjä esimerkkejä:

Harjoitukset

Harjoitukset pitää Seppo Nevalainen (etunimi.sukunimi@cs.joensuu.fi)

Harjoitukset täytyy tehdä ja testata kotikoneella tai mikroluokissa. Kotikoneelle Pythonin Windows-version saa haettua Pythonin kotisivuilta (ja tässä on vielä suora linkki Pythonin Windows-versioon).

Kolme harjoitusryhmää: Ryhmä 1 tiistaisin 10-12, Ryhmä 2 tiistaisin 12-14, ja Ryhmä 3 tiistaisin 14-16. Harjoitukset tiedepuistolla mikroluokassa 247.

Saadakseen harjoitustehtävistä pisteitä opiskelijan täytyy olla valmis esittämään ratkaisunsa harjoitustilaisuudessa. Tehdyt harjoitustehtävät palautetaan ennen viikon ensimmäistä harjoitustilaisuutta (deadline siis tiistaisin 10.15) demonpitäjälle osoitteeseen jo2006@cs.joensuu.fi. Kaikki yhden harjoituskerran tehtävät palautetaan mieluiten yhdessä sähköpostissa (ei liitetiedostoja), ja kussakin sähköpostissa täytyy olla opiskelijan nimi ja opiskelijanumero.

Ensimmäisissä harjoituksissa käsitellään Python-kielen työkalujen käyttö, ja kaikilla muilla harjoituskerroilla oletetaan että niitä osataan käyttää!

Tentti

Keskiviikkona 18.10 16:00-18:00 salissa 2D106 (tiedepuisto).

Mallivastaukset esitellään torstaina 19.10 12-14 salissa M1 (Metria) (osallistuminen vapaaehtoista).

Tenttitulokset (saatavilla vain Joensuun yliopiston lähiverkossa olevilta työasemilta). Tenttivastauksiinsa ja niiden arvosteluun voi tutustua perjantaina 10.11 kello 12-13 Tiedepuiston huoneessa T/B323 (3.kerros), tai muulloinkin jos sopii ajasta sähköpostilla. Kannattaa ihan jo tulevia tenttejäkin varten käydä katsomassa omat vastauksensa ja niiden arvostelu!

Arvostelu

Loppukuulustelu max. 30 pistettä, harjoitustehtävistä 1..3 pistettä extraa loppukuulustelun pistemäärään.

Pts.Arvosana
<15Hyl.
<181
<212
<243
<274
>=275

Linkkejä