Opinnot

Olen jatko-opiskelijana Joensuun yliopiston Tietojenkäsittelytieteen ja Tilastotieteen laitoksella, Opetusteknologian tutkimusryhmässä. Jatko-opintojeni työnimi on Pedagogical Agents for Teacher Intervention in Educational Robotics Classes.

Työskentelen tällä hetkellä Joensuun yliopistossa tutkijana ESR-rahoitteisessa projektissa. Lisäksi suoritan jatko-opintojani osana IMPDET-tohtoriohjelmaa.

Jatko-opintoihini kuului myös tutkimusjakso Uudessa-Seelannissa (Advanced Learning Technologies Research Centre, Department of Information Systems, Massey University). Uuden-Seelannin tutkimusjakso sisälsijatko-opintoihin kuuluvaa tutkimustyötä yhdessä professori Kinshukin tutkimusryhmän kanssa Masseyn yliopistossa. Uudessa-Seelannin opinnoilla osana jatko-opiskeluani oli kaksitahoinen merkitys:

  1. Tarkoituksenani oli viedä opintoja eteenpäin kansainvälisessä, alansa huippua edustavassa työ- ja opiskeluympäristössä, ja
  2. tehtävä yhteistyö vahvisti entisestään Joensuun ja Masseyn yliopistojen välistä yhteistyötä Opetusteknologian alalla.

Jälkeenpäin voi sanoa, että Uudessa-Seelannissa vietetty aika oli erittäin onnistunut, myös jatko-opintojeni kannalta. Saimme julkaistua professori Kinshukin tutkimusryhmän kanssa kolme konferenssiartikkelia, sekä lisäksi sain kirjoitettua tutkielmaani noin 40 sivun verran.

Lisää tietoa tutkimuksesta (esimerkiksi tutkimussuunnitelma ja julkaisluettelo) löytyy sivujen englanninkielisistä osioista. Myös Around the World -blogi kertoo uusimmat kuulumiset tutkimuksen saralla.

(Päivitetty 12.12.2006)

Ilkka Jormanainen

Suomeksi

In English

Linkit: