Ansioluettelo: Ilkka Johannes Jormanainen

Henkilötiedot

Ilkka Johannes Jormanainen
Kylmäojantie 86
80710 Lehmo
Puhelin: 050-367 5577
ilkka.jormanainen@cs.joensuu.fi

Syntymäaika: 17.07.1979
Kansalaisuus: Suomi
Siviilisääty: Avoliitto

Koulutus

Vieraileva jatko-opiskelija, 1.1. - 16.11.2006
Advanced Learning Technologies Research Centre
The Department of Information Systems, Massey University
New Zealand

Jatko-opiskelija, opetusteknologia, 2004 -
Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Filosofian maisteri, 9/2004
Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Pro Gradu: A Visual Interface for Concretizing Sorting Algorithms
Arvosana: MCL
Pääaine: Tietojenkäsittelytiede (ohjelmistotuotanto), arvosana HT
Sivuaineet: Tietokoneavusteinen opetus (ET), tiedotusoppi (HT)

Ylioppilas, 1998
Kiteen lukio, Kitee

Työkokemus

Yliassistentti, 9/2007 - 12/2007
Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos
Tutkimustyön ohella luennoin kurssin Implementation technolgies: sound, visual, robotics.

Projektipäällikkö, 8/2007
Erityisopetuksen teknologiat-projekti
Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos
Hoidan projektipäällikön tehtäviä ESR-rahoitteisessa tutkimusprojektissa. Tehtäviin kuuluvat normaalin tutkimustyön lisäksi projektin päättämismuodollisuudet.

Tutkija, 12/2006 - 7/2007
Erityisopetuksen teknologiat-projekti
Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos
Työskentelen tutkijana tässä ESR-rahoitteisessa tutkimusprojektissa. Työtehtäviin kuuluu tutkimustyön ohella Windows-sovelluskehitys sekä web-sivujen ylläpito.

Marking Assistant, 5/2006 - 9/2006
The Department of Information Systems, Massey University, New Zealand
Opetustehtäviä Introduction to Information Systems -kurssilla.

Assistentti, 9/2005 - 12/2005
Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Opetustehtäviä Ohjelmistoprojektityö-kurssilla.

Tutkimusamanuenssi, 6/2003 - 8/2005
Teknologiakasvatuksen kehittämisprojekti
Joensuun yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos
Työskentelin teknologia-asiantuntijan roolissa tässä ESR-rahoitteisessa projektissa, jonka tarkoituksena oli tutkia ja kehittää uusia työkaluja koulujen teknologiakasvatukseen. Projektiin kuului osana myös opettajille tarjottu täydennyskoulutuspaketti, jonka tarkoituksena oli auttaa opettajia tuottamaan uuden opetussuunnitelman hengen mukaisia teknologiakasvatuksen opintoja oppilailleen sekä tutustuttaa heidät moderniin teknologiarikkaaseen oppimisympäristöön.

Tutkija, 10/2001 - 6/2003
Virtuaaliapprobatur-projekti
Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Virtuaaliapprobatur-projekti tarjoaa maakunnan lukioiden ja avoimen yliopiston opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa tietojenkäsittelytieteen approbatur-arvosana verkon välityksellä. Projektissa työskennellessäni opetin kursseja Ohjelmointi (osa 1), Ohjelmointi (osa 2), Perusopintojen harjoitustyö sekä Johdatus algoritmiikaan.

Ohjelmoija, 5/2001 - 9/2001
Keypro Oy
Keypro Oy on suomalainen kunnallistekniikan ja televerkkojen paikkatietojärjestelmiä kehittävä yritys. Työskentelin yrityksessä kesätyöntekijänä kehittäen pääasiassa kunnallistekniikan paikkatietojärjestelmiä MDL- ohjelmointikielellä (Microstation Design Language) sekä Oracle-tietokantatyökaluilla.

Sivutoiminen tuntiopettaja, 2000 - 2003
Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Luentoja ja harjoitusten ohjausta kursseilla Johdatus tietotekniikaan, Tietoverkkojen käyttö, Yliopiston atk-palvelut, Johdatus ohjelmointiin sekä Ohjelmoinnin alkeet.

Kielitaito

Erityisosaaminen

Akateeminen toiminta

Tieteelliset julkaisut ja konferenssit

Muu akateeminen toiminta

Huomionosoitukset ja apurahat

Järjestötoiminta

Asepalvelus

Suosittelijat(Tulostettava versio)

Ilkka Jormanainen

Suomeksi

In English

Linkit: