Binäärikuvat

Binäärikuviksi kutsutaan kuvia joiden pikseleiden esittämiseen käytetään vain kahta arvoa. Yleensä arvoiksi on määritelty arvot 0 ja 1. Täten binäärikuvat soveltuvat puhtaiden mustavalkokuvien esittämiseen.
Kuva 1: BinäärikuvaKuva 2: Binäärikuva


Harmaasävykuvat

Harmaasävykuvien pikseleiden esittämiseen käytetään yleensä joko 2, 4 tai 8 bittiä. Bittien määrästä riippuen harmaasävykuvan esityksessä käytetään joko 4, 16 tai 256 eri sävyvaihtoehtoa valkoisen ja mustan väliltä.
Kuva 3: 8-bittinen harmaasävykuva

Kuva 4: Lomitettu 8-bittinen harmaasävykuva


Täysvärikuvat

Täysvärikuvissa käytetyssä RGB (Red Green Blue) järjestelmässä kukin väri esitetään 8 bitillä joten pikselin värin esittämiseen tarvitaan 24 bittiä. Kunkin värin arvoalue on välillä 0-255. Jos kaikki värit ovat nollia on tuloksena täysin musta kuva ja vastaavasti jos kaikki arvot ovat 255 (eli maksimit) on kyseinen kuva täysin valkoinen.

Kuva 6: 24-bittinen täysvärikuva


Kuvat 3, 4 ja 5: 8-bittiset puna-, viher- ja sinisävykuvat


Väripalettikuvat

Väripalettikuvat esitetään maksimissaan 8-bitillä. Värien maksimimäärä on tällöin 2 potenssiin 8, eli 256. Tyypillisiä väripalettikuvia ovat GIF-tiedostoformaattiin tallennetut mustavalko- ja värikuvat. Väripalettikuvat soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi piirroskuvien esittämiseen.


Gif-formaattina tallennettu väripalettikuva.
Gif-formaattina tallennettu väripalettikuva.