Eheyttäminen

Tietokoneesi eheys on yksi merkittävä tekijä suorituskyvyn kannalta. Mikäli tietokoneesi ei ole eheä, se tarkoittaa sitä, että tietokoneelle tallennetut tiedostot saattavat koostua lukuisista pienistä palaisista jotka on tallennettu eri kohtiin levyasemaasi. Tällaista hajonnaisuutta tiedostoissa ja levyasemissa kutsutaan pirstoutuneisuudeksi. Levyn eheytys järjestää pirstoutuneet tiedotostot uudelleen niin, että ne mahdollisimman lähellä toisiaan levyasemassa, jonka johdosta tietokoneen toiminta tehostuu.

Vasemmassa reunassa on esitetty vaiheet eheyttäminen suorittamiseen Windows 7 tietokoneessa. Mikäli haluat käydä kaikki eheytyksen vaiheet läpi, klikkaa allaolevaa painiketta. Voi halutessa myös selata eheyttämisen vaiheita vapaassa järjestyksessä mielesi mukaan.