Tutkimus

ViSCoS-opintoja on tutkittu tiiviisti erityisesti ViSCoS-projektin alkutaipaleella vuosina 2000-2005. Tutkimuskohteena ovat olleet mm. ViSCoS-opintojen keskeyttämisen syyt, ohjelmakoodin visualisointiympäristö Jeliot, ViSCoS-opintojen suunnittelu-, toteutus- ja kehitysprosessin analysointi sekä mobiilioppiminen ViSCoS-opintojen tukena (ns. ViSCoS Mobile).

ViSCoS-projektin julkaisulista löytyy Itä-Suomen yliopiston opetusteknologian tutkimusryhmän verkkosivulta.