Esittely

Joensuun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos tarjosi syyslukukaudelta 2000 lukien Pohjois-Karjalan maakunnan lukiolaisille mahdollisuutta suorittaa tietojenkäsittelytieteen 15 opintoviikon approbatur-opinnot verkon välityksellä. Syksyllä 2001 toimintaa laajennettiin Etelä-Savon maakunnan lukioihin. Alunperin Virtuaaliapprobatur -opintoina tunnetulle projektille annettiin nimi ViSCoS (Virtual Studies of Computer Science) vuonna 2003.

Syksyllä 2004 ViSCoS -opinnot siirtyivät osaksi Joensuun yliopiston Avoimen yliopiston kurssitarjontaa. Avoimen yliopiston myötä ViSCoS-opinnot olivat avoimet kaikille opinnoista kiinnostuneille. Syksyllä 2005 toteutuneen tutkinnonrakenneuudistuksen myötä ViSCoS-opinnot muuttuivat 25 opintopisteen laajuiseksi perusopintokokonaisuudeksi. Vuosina 2006-2011 ViSCoS-opintoja pystyi suorittamaan myös englanniksi, ja vuosina 2008-2011 ViSCoS-opinnoissa oli mukana myös 52 opintopisteen laajuiset aineopinnot.

Joensuun yliopisto yhdistyi Kuopion yliopiston kanssa Itä-Suomen yliopistoksi vuonna 2010.

ViSCoS -opinnot ovat päättymässä ja viimeiset ViSCoS -kurssit käydään vuonna 2015.

ViSCoS -opinnoissa opiskelu tapahtui itsenäisesti etäopiskeluna Internetin välityksellä. Pääosin ViSCoS-kursseilla käytettiin Moodle-oppimisympäristöä. Moodlessa jokaisella kurssilla on oma kurssisivusto, joka sisältää kurssimateriaalin, keskustelufoorumit, oppimistehtävät ja opinnoissa tarvittavat oppimisvälineet.