tSoft - Ohjelmistotuotannon tietokeskus

tSoft - ohjelmistotuotannon
tietokeskus

tSoft kehittää Itä-Suomen tietotekniikkayritysten tuotantoprosesseja ja työmenetelmiä sekä edistää näin yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä.

tSoft toimii Joensuun Tiedepuistossa yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen yhteydessä.


Tietojenkäsittelytieteen laitos on jäsenenä FiSMA:ssa (Finnish Software Metrics Association), jonka tietopalvelumateriaalit löytyvät jäsensivuilta sekä laitoksen sisäisestä intranetistä.