Harjoittelut

Uusissa tutkintovaatimuksissa (1.8.2010 voimaan tulleet) on kaksi harjoittelua:

Nimensä mukaisesti ne on tarkoitettu tehtäviksi eri tutkinnoissa. Harjoittelusta on yliopiston sivuilla

Tietojenkäsittelytieteen maisteriopinnoissa suoritetaan joko Erikoistyö tai Maisteriopintojen harjoittelu. Tarkemmin vaihtoehdot uusissa FM-tutkinnon rakenteissa (FM-hops).

3621333 Aineopintojen harjoittelu 5 - 8 op

Ennen harjoitteluanomusta on tkt:n perusopinnot oltava suoritettuna kokonaan. Aineopintojen harjoittelu on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille. Harjoittelu sisältää esim. ohjelmointia, määrittelyä, suunnittelua, dokumentointia, testausta ja/tai ylläpitoa. Opintopistemäärä vaihtelee riippuen harjoittelun pituudesta (2 tai 3 kuukautta).

Harjoittelujakson päätyttyä opiskelija palauttaa työtodistuksen, josta ilmenee työn laatu, sekä itse laatimansa 1 - 2 sivuisen selostuksen tekemästään työstä ja työhön liittyvistä asioista.

Harjoittelun yhdyshenkilö on Pirkko Voutilainen.

Harjoittelupaikkoja Joensuussa - harjoittelutuki

Harjoittelijaksi haluava tekee vapaamuotoisen hakemuksen, jossa ilmoittavat paikat, joihin he hakevat. Hakijan kannattaa perustella miksi hän olisi hyvä harjoittelija, sillä hakemukset laitetaan laitoksen toimesta tarvittaessa myös yritykseen. Hakuohjeen voi katsoa myös Kuopion harjoittelun sivulta. Kukin paikka on edellä ilmoittanut millaisia taitoja he harjoittelijalta haluavat ja mitä harjoittelijan odotetaan osaavan (tai olevan valmis oppimaan).

Hakemukset tulee laittaa Pirkko Voutilaiselle mielellään maaliskuun loppuun.

Yliopisto-opiskelijoiden harjoitteluun varatut määrärahat

Vuoden 2012 määräraha on jaettu laitoksella. Tuki opiskelijan palkkaamalle yritykselle on 1200 euroa/kk (1 kk/harjoittelu). Yrityksen on itse maksettava harjoittelijan palkka vähintään yhdeltä kuukaudelta.

Palkan suuruus voi vaihdella työtehtävistä ja työpaikasta riippuen. Yliopisto suosittelee, että palkka täyttää Kelan määrittelemän työssäoloehdon vähimmäismäärän (2012: 1103 e/kk).

Yliopistolle tulee harjoittelupaikkatarjouksia, jotka löytyvät www-sivulta http://www.uef.fi/opiskelu/harjoittelupaikkatarjoukset. Katso myös edellä olleet "Harjoittelupaikkoja Joensuussa". Opiskelijan kannattaa kuitenkin olla omatoiminen paikan haussa, sillä harjoitteluun soveltuvia paikkoja ei ole kovin tarjoilla.

Ulkomailla suoritettavaa harjoittelua varten voidaan myös hakea tukea. Harjoittelun tulee kestää 3 kuukautta ja hakija voi maksimissaan saada 1200 euron apurahan harjoitteluun. Harjoittelupaikkoja pyritään etsimään myös laitoksen toimesta ja niistä laitetaan tiedot harjoittelun sivulle (mahdollisesti jo laitoksen etusivulle).

Aiempien tutkintovaatimusten (1.8.2005 voimaan tulleet) harjoittelut

Ohjelmistotyöharjoittelu (J175413, 20 op)

Tämä harjoittelu on tarkoitettu ainoastaan ohjelmistotuotannon maisterilinjalla opiskelevalle. Opiskelija on siis jo suorittanut kandidaatin tutkinnon tai hänet on valittu pelkästään suorittamaan maisteriopintoja ja hänelle määrätyt täydentävät opinnot on jo suoritettu. Molemmissa tapauksissa opiskelija on saanut jo hyväksytyksi maisteriopintoihin kuuluvan pakollisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (175913, 1op).

Harjoittelu kestää 16 työviikkoa ja se tehdään tietotekniikkaa hyväksikäyttävässä yrityksessä tai laitoksessa vaativissa ohjelmointi- tai ohjelmistosuunnittelutehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista tehdään harjoitteluanomus, josta ilmenee työpaikka, työpaikan kelpoisuus harjoittelun suorittamiseen, työtehtävät ja ohjaaja. Harjoittelujakson päätyttyä opiskelija jättää työtodistuksen ja oman 1-2 sivuisen raportin harjoittelusta.

Harjoittelua ennen on oltava suoritettuna LuK-tutkinto (tai mahdolliset täydentävät opinnot vain maisteriopiskelijaksi valitulla), Ohjelmistoprosessien hallinta (175411, 5op) ja Vaatimusten käsittely (175412, 5 op). Lisäksi opiskelijalle on hyväksytty ohjelmistotuotannon HOPS.

Ohjelmistotuotannon linjan maisteriopiskelija suorittaa joko tämän harjoittelun tai Ohjelmistotuotannon erikoistyön (175414, 20 op).

Päivitetty viimeksi: 27.3.2012