Parityö (3621319, 3 op)

Kurssi on aineopintojen kurssi. Kahden opiskelijan yhdessä laatima työ liittyy johonkin aiemmin suorittuun kurssiin (Tietorakenteet ja algoritmit 1, Tiedonhallinta, Tietorakenteet ja algoritmit 2, Hajautetut järjestelmät). Työhön liittyy itseopiskelumateriaali dokumentoinnista. Työn dokumentointi on tehtävä tämän ohjeistuksen mukaan. Opiskelijoiden vastuuosuudet on eriteltävä selkeästi. Työt arvostellaan normaalisti, asteikkona on 0 (hyl) - 5.

Esitiedot: Perusopintojen harjoitustyö (3621214, 3 op) ja kurssi, johon työ liittyy.

Työt

Voit tehdä työn seuraavista kursseista:

Parityötä haluavat voivat ilmoittaa nimensä ja haluamansa parityön aiheen Pirkko Voutilaiselle, niin ne lisätään tänne. Kun työ on annettu, niin tällaisten henkilöiden nimet poistetaan tältä listalta.

Ota yhteyttä listalla oleviin pariehdokkaisiin, niin voitte keskenänne sopia kurssin, johon työ liittyy, ja käydä töitä antavan henkilön juttusilla. Parityö tehdään yhdessä tai kahdessa periodissa.

Parityöhön kaveria etsivät:

Päivitetty viimeksi: 13.4.2015