Perusopintojen harjoitustyö (3621214, 3 op) - Kevät 2013

Perusopintojen harjoitustyö kuuluu tkt:n perusopintoihin. Muut perusopintojen kurssit on luennoitu jo kolmessa periodissa. Harjoitustyö tehdään 4. periodissa.

Kurssi sisältää

Kuusi tuntia pakollisia alkuluentoja

 1. ti 12.3 klo 10 - 12 TD106B
 2. to 14.3. klo 10 - 12 TD106B
 3. ti 19.3. klo 10 - 12 TD106B
20 tuntia pienryhmäohjausta
 1. 25.03.13 ma 12.00-14.00 TB247
 2. 27.03.13 ke 12.00-14.00 TB247
 3. 08.04.13 ma 12.00-14.00 TB247
 4. 10.04.13 ke 12.00-14.00 TB247
 5. 15.04.13 ma 12.00-14.00 TB247
 6. 17.04.13 ke 12.00-14.00 TB247
 7. 24.04.13 ke 12.00-14.00 TB247
 8. 29.04.13 ma 12.00-14.00 TB247
 9. 07.05.13 ti 12.00-14.00 TB247
 10. 15.05.13 ke 12.00-14.00 TB247
Kurssille ilmoittaudutaan webOodin kautta.

Kurssilla laaditaan ja dokumentoidaan itsenäisesti pienehkö ohjelma annetusta aiheesta Java-kielellä. Työ painottuu tietorakenteen ja tiedostojen käsittelyyn. Työstä palautetaan osadokumentteja Moodleen.

Kurssi edellyttää Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, Johdatus ohjelmointiin ja Ohjelmointi I kurssien aiempaa suorittamista. Pääaineopiskelijan työ on helpompi tehdä, jos 3. periodissa luennoitu Ohjelmointi II on myös suoritettu (tai ainakin kuunneltu). Tällöin Javan oliot ovat jo paremmin hallinnassa ja työn tekeminen helpottuu.


Päivitetty viimeiksi: 21.1.2013