Ohjelmointi II, 36213311 (5 op) - Kevät 2013

Kurssi on kandidaatintutkinnon (1.8.2010) aineopintojen kurssi. Se käy myös vanhan tutkinnon aineopintojen valinnaiseksi kurssiksi.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

Kurssin esitietona on Ohjelmointi I -kurssi.

Kurssille ilmoittaudutaan webOodin kautta.

Luennot 7.1. - 26.2.2013

Harjoitukset 10.1. - 28.2.2013

Kurssikirjana on Y. Daniel Liang: Introduction to Java Programming, Comprehensive, 9/E. Kirjaa käytettiin jo syksyn Ohjelmointi I -kurssilla. Kirjasta 8/E käydään luvut 10-14, 16-17 ja 29. Jos omistaa vanhemman kirjan (7/E), niin kirjasta käsiteltävät luvut ovat 9-13,15-16, 18 ja 29.

Kirjan hankinta Pearson nettikaupan kautta maksaa vajaa 40 euroa (kirjassa on noin 1300 sivua ja se käy muillekin kursseille: Ohjelmointi I, Tietorakenteet ja algorimit, Hajautetut järjestelmät). Kirjan saa hankittua Pearsonin nettikaupan tunnuksilla (katso Moodle sivulta Ohjelmointi I (Joensuu) tai Ohjelmointi II (Joensuu)).

Kurssilla käytetään Moodle oppimisympäristöä, jonne palautetaan harjoitustehtävät etukäteen (kuten Ohjelmointi I kurssilla).

Kurssikuulustelu on to 7.3.2013 klo 8 - 12 TB247. Tentti on siis konetentti. Uusintatentti on ke 27.3. klo 8 -12 TB247. Molempiin tentteihin ilmoittaudutaan weboodissa luentokurssin kautta. Tentteihin voi osallistua, kun on tehnyt kolmanneksen harjoitustehtävistä.

Yleiset kuulustelut:


Päivitetty viimeksi: 21.1.2013