Projektityö (PROTY) 3621321, 8 op

Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Sami Pietinen (työhuone: 2D305, 3. kerros, etunimi.sukunimi@uef.fi)

Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen WebOodissa. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Kurssille voidaan ottaa max. 20 opiskelijaa.

Sisällysluettelo


Kurssin sisältö
Kurssikuvaus
Kurssin asema
Tarpeelliset esitiedot
Välinepolitiikka
Tavoite

Alustava aikataulu 2011-2012

Luennot 8 t, Iteraatioiden loppupalaverit 16 t


Arvostelu ja tulokset

Arvosteluperusteet löytyvät työohjeesta.


Materiaali/kirjallisuus

Kirjallisuus
Dokumentit/ohjeet

WWW-linkkejä

Satunnaisia linkkejä maailmalle


Muista täyttää opintojakson arviointilomake!


Päivitetty 23.11.2011