Itä-Suomen yliopisto
Tietojenkäsittelytiede, Joensuu ja Kuopio

Tietokonejärjestelmät (3621216, 5 op)

Kurssilla käsitellään tietokoneen toimintaa, käyttöjärjestelmän peruskäsitteitä sekä komentokieliä.

Kurssin sisältö:

1. Tietokoneen looginen rakenne
    1.1 Peruskomponentit
    1.2 Rekisterit ja muistipiirit
    1.3 Esimerkki: Juoma‑automaatti  
    1.4 Väylät ja kommunikointi
    1.5 Keskusyksikkö
    1.6 Konekielinen ohjelmointi

2. Tietokone laitteena

3. Käyttöjärjestelmän tehtävät    
    3.1 Yleistä
    3.2 Keskeytykset
    3.3 Prosessien hallinta
    3.4 Muistinhallinta
    3.5 Oheislaitteiden hallinta
    3.6 Tiedostonhallinta

4. Tietoliikenteen perusteita

5. UNIX-käyttöjärjestelmä
    5.1 Taustaa
    5.2 UNIX:in toteutusperiaatteita
    5.3 Ylikäyttäjän näkemys UNIX:ista (root)
    5.4 Tavallisen käyttäjän näkemys UNIX:ista

6. UNIX-käyttö
    6.1 Kuoret
    6.2 awk
    6.3 vi(m) ja sed
    6.4 Esimerkki: Sähköpostitse saatujen vastausten analysointi


Opetus keväällä 2013

Kurssi pidetään kolmannessa periodissa ja se suoritetaan

  Joensuu Kuopio
Alkuluento Maanantaina 7.1.2013 klo 9-10 salissa T/D106 (Huom: Aika ja paikka muuttunut!) Maanantaina 7.1.2013 klo 9-10 salissa F213 (Huom: Aika ja paikka muuttunut!)
Harjoitukset kahdesti viikossa
9.1.2013 alkaen
Ryhmä 1: Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8-10 salissa T/B247 Ryhmä 1: Salissa F211 keskiviikkoisin ja perjantaisin aamupäivällä, kts. WebOodi
Ryhmä 2: Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-12 salissa T/B247 Ryhmä 2: Salissa F211 keskiviikkoisin ja perjantaisin aamupäivällä, kts. WebOodi
Ensimmäinen välikoe Tiistaina 5.2.2013 klo 8.00-10.00 salissa T/D106 Tiistaina 5.2.2013 klo 8.00-10.00 salissa L22
Toinen välikoe Tiistaina 5.3.2013 klo 8.00-10.00 salissa T/D106 Tiistaina 5.3.2013 klo 8.00-10.00 salissa E26+27

Harjoituksiin osallistumisesta ja harjoitustehtävien tekemisestä saa "rukseja" seuraavasti: keskiviikon osallistumisesta 3 ruksia, perjantain osallistumisesta 1 ruksi ja kustakin perjantaina etukäteen tehdyksi merkitystä tehtävästä 1 ruksi. Kurssin suorittaminen välikokeilla edellyttää, että rukseja on kerättynä vähintään kolmasosa. Rukseista saa lisäpisteitä enintään 25% välikokeiden maksimipistemäärästä kaavalla (saadut_ruksit/ruksien_maksimi)*0.25*välikokeiden_maksimipisteet. Läpipääsy riippuu yhteispisteistä (ts. välikokeille ei ole erikseen mitään minimirajoja.)

Välikokeisiin tulee ilmoittautua erikseen WebOodiin. Välikoetulokset löytyvät täältä.

Mikäli luennoilla käsitellyistä asioista on jotain kysyttävää, niin kysymykset voi lähettää sähköpostilla luennoitsijalle (jorma.sajaniemi@uef.fi), joka lähettää vastauksen sähköpostina kaikille osallistujille (siten, että kysymyksen alkuperäinen esittäjä ei käy vastauksesta ilmi). Koska vastaukset lähetetään WebOodin kautta, on tärkeää, että jokainen ilmoittautuu kurssille WebOodissa ja että jokaisella on WebOodiin merkittynä oma aktiivisessa käytössä oleva sähköpostitunnus.

Kurssin vastuuhenkilö on Jorma Sajaniemi. Harjoitukset pitää Joensuussa Mikko Anttonen (mikko.e.anttonen@uef.fi) ja Kuopiossa Mikko Särkkä (mikkosar@student.uef.fi).

Anna nimetöntä palautetta suoraan vastuuhenkilölle!

Kurssikyselyn tulos


Luentomateriaalit

Huom: Moodlesta mahdollisesti löytyvä Tietokonejärjestelmät-kurssi on vanha versio — siellä ei ole nykyisen version materiaaleja.


Suorittaminen uusintakuulustelulla

Kurssin voi suorittaa myös uusintakuulustelulla, joka pidetään perjantaina 5.4.2013 klo 12.00-16.00 Joensuussa salissa M101 ja Kuopiossa salissa L2. Uusintakuulusteluun saa osallistua vain, jos harjoitusrukseja on vaadittu minimimäärä. Harjoitusrukseista saa lisäpisteitä samalla kaavalla kuin välikokeissa. Uusintakuulusteluun tulee ilmoittautua WebOodin kautta.

Uusintakuulustelun tulokset löytyvät täältä.


Suorittaminen yleisessä tentissä

Kurssin voi suorittaa myös suoraan yleisessä tentissä, jolloin harjoitusrukseja ei tarvitse olla kerättynä eikä niistä myöskään saa lisäpisteitä. Tenttipäivät löytyvät WebOodista, jonka kautta on myös ilmoittauduttuva tenttiin.

Yleisessä tentissä tehtävät perustuvat viimeksi pidettyihin luentoihin.

Yleisten tenttien tulokset näkyvät opintosuoritusrekisterissä.


Muita materiaaleja

Lisätietoja löytyy mm. seuraavista paikoista:


Päivitetty viimeksi: 16.4.2013
saja@cs.uef.fi