University of Joensuu - Computer Science Software Engineering

Graafisten käyttöliittymien toteutus (173325, 3 ov)

HUOM. Harjoitusten pitopaikka siirretty saliin T/B181.

HUOM. Perjantain luentoaika siirretty to 12-14 M4:

Kurssilla perehdytään graafisten käyttöliittymien toteutusperiaatteisiin sekä tutustutaan pintapuolisesti eräisiin ohjelmointityökaluihin. Kurssilla ei käsitellä käyttöliittymien ulkoista suunnittelua. Kurssi sopii cum laude -vaiheen valinnaiseksi opintojaksoksi.

Esitiedot: Kurssi edellyttää aitoa kiinnostusta ohjelmointiin, hyvää ohjelmointitaitoa, Pascal-osaamista sekä pelotonta suhtautumista tuntemattomien ohjelmointikielten käyttöön. Olio-ohjelmoinnin periaatteiden tuntemus on käytännössä välttämätön.

Kurssin sisältö:

Tavoitteet:

Kirjallisuutta:


Opetus keväällä 2001


Opetusajankohdat:

Kurssin suorittaminen välikokeilla edellyttää, että 1/3 normaaleista harjoitustehtävistä on tehty. Kurssiin liittyy lisäksi pakollisia harjoitustehtäviä, jotka on suoritettava aikoopa suorittaa kurssin välikokeilla tai loppukokeella.

Loppukokeet:

Kurssista järjestetään loppukokeita seuraavasti: Kurssin suorittaminen loppukokeella edellyttää pakollisten harjoitustehtävien suorittamista ennen kokeeseen osallistumista. Sellaisen opiskelijan, joka ei ole tehnyt pakollisia harjoitustehtäviä kurssin harjoitusten yhteydessä, tulee pyytää kuulustelijalta (Markku Tukiainen) uudet, henkilökohtaiset tehtävät hyvissä ajoin ennen kuulustelua.

Kokeeseen tulevien tehtävien sisältöjä voi kysellä kuulustelijalta kahta viikkoa ennen koetta.


Harjoitustehtävät:

Pakollisten x-tehtävien palautelomake löytyy täältä.


Luentoihin liittyvää materiaalia:


Satunnaisia linkkejä maailmalle:


Back to homepage - takaisin kotisivulle

Päivitetty viimeksi: 8.1.2001

mtuki@cs.joensuu.fi