Johdatus ohjelmointiin (3 op) 3621212

Markku Hauta-Kasari, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto

(Introduction to Programming, 3 cr)


HUOM: Luennot 5.9.2011 alkaen: ma 14-16, to 12-14, sali M100

HUOM: Harjoitukset: Tiedepuistolla perjantaisin 9.9. - 14.10.

HUOM: Ryhmätyöt: Tiedepuistolla keskiviikkoisin 21.9.-12.10.

HUOM: ILMOITTAUTUMINEN WEBOODISSA, ilmoittaudu yhteen harjoitusryhmään ja yhteen ryhmätyöryhmään.

HUOM: Kurssi avautuu Moodleen, jonne tulevat luentokalvot ja harjoitukset


Opinto-oppaan mukainen kurssikuvaus

Johdatus ohjelmointiin (3 op) 3621212

Kurssin sisältö


Aikataulu syksyllä 2011

Luennot 22 t Markku Hauta-Kasari Harjoitukset 20 t Markku Hauta-Kasari ja Pirkko Voutilainen
Kurssin loppukoe

Kurssin palautteen voi antaa weboodissa. Ilmoitus tästä tulee sähköpostitse myöhemmin

Yleiset kuulustelut Kirjallisuus