päänkuva

Itä-Suomen yliopisto
Tietojenkäsittelytieteen laitos, Joensuun kampus
Kognitiotiede

Tietoverkot oppivassa organisaatiossa (KOGP171, 4+6 op)

Tervetuloa kurssille Tietoverkot oppivassa organisaatiossa!

Kurssin kulku

Kurssilla perehdytään tietoverkkojen hyödyntämiseen oppivan organisaation näkökulmasta. Kurssi antaa valmiudet soveltaa verkkoteknologiaa organisaation viestinnässä sekä itse toiminnan kehittämisessä.

Kurssi jakautuu teoreettiseen ja käytännölliseen osuuteen

Oheislukemiseksi suositellaan Ekholmin teosta Elämäsi 20 seuraavaa vuotta tietoyhteiskunnassa.

Teoreettinen osuus (4 op) suoritetaan seuraavasti:

Käytännöllisen osuuden (6 op) muodostavat ryhmätyöt, joiden aiheita voi kysyä opettajalta teoreettisen osuuden suorittamisen jälkeen.

Käytännöllisessä osuudessa opiskelijoista muodostetut 2-3 hengen ryhmät soveltavat teoriaa ja käyttävät esiteltyjä työkaluja ja menetelmiä opettajan antamien aitojen tutkimusongelmien ratkaisemisessa. Opettaja toimii tutorina.

HUOM!
Kurssin teoreettisen osuuden tehtävien tekeminen ja etenkin niiden löytäminen saattaa tuntua aluksi hankalalta. Tehtävien löytyminen on tehty tarkoituksella hieman haastavammaksi, sillä kurssin tarkoituksena on opettaa erilaisia Internetin palveluita ja palveluiden käytön oppii parhaiten kokeilemalla niitä itse. Älä siis luovuta heti, vaikka jokin asia tuntuisi vaikealta!

Kurssin aikataulu

Kurssi on mahdollista suorittaa syyslukukaudella 2014 sekä kevätlukukaudella 2015 kokonaisuudessaan verkossa. Aloittaa voi milloin tahansa, mutta aiemmista lukuvuosista poiketen suoritusten arviointi keskittyy 2. ja 4. periodiin (ts. marras-joulukuuhun ja maalis-toukokuuhun).

Ennakkoilmoittautumista ei ole, vaan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön halutessaan aloittaa kurssin suorittamisen. Tällöin sovitaan esseiden ja ryhmätöiden aiheista. Lisäksi opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan opettajan ohjausta opinnoissaan.

Materiaalit, kirjallisuus ja linkkiluettelo

Aihe Kirjallisuus Linkit
Internet Maran Ruth: Tietokoneet ja Internet tutuiksi sanoin ja kuvin
Paananen Juha: Tietotekniikan perusteet
Gralla Preston: Internet - miten se toimii
Intranet Hedemalm Gunvald: Intranet käsikirja
Kuivalahti Tatu: Intra
Levine John: Internet keltanokille
Tiedostotyypit -
Tietotekniikan sanasto Tietotekniikan liitto: Atk-sanakirja
Jaakohuhta Hannu: IT Ensyklopedia
Jaakohuhta Hannu: Suuri tietotekniikan käsitteistö ja sanasto
Järvinen Petteri: IT-Tietosanakirja
Oppimisympäristö Esko Marjomaa ja Miika Marttunen (toim.): Kognitiivisen verkkopedagogiikan erityiskysymyksiä
Oppiva organisaatio Moilanen, Raili (2001): Oppivan organisaation mahdollisuudet
HTML-kieli Linjama Tero: HTML
 

Opettajan yhteystiedot:

Marja Kuittinen
marja.kuittinen (at) uef.fi


Valid HTML 4.01 Transitional