päänkuva

Itä-Suomen yliopisto
Tietojenkäsittelytieteen laitos, Joensuun kampus
Kognitiotiede

Mentaaliset representaatiot tietotekniikan opetuksessa (KOGA322, 4+5 op)

Tämä sivu kuvaa Mentaaliset representaatiot tietotekniikan opetuksessa -kurssin Connet-verkostossa järjestettävän version. Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimuksiin kuuluvan samannimisen kurssin kotisivu löytyy puolestaan täältä.

Kurssi tarkastelee mentaalisten representaatioiden luonnetta, sisältöä ja merkitystä oppimiselle. Kurssilla perehdytään eksperttien ja noviisien mentaalisten representaatioiden selvittämiseen, annetaan esimerkkejä sekä tietotekniikkaan liittyvistä mentaalisista representaatioista että mentaalisten representaatioiden käytöstä tietotekniikan opetuksessa.

Vaadittavat esitiedot

Kurssilla käsiteltävät asiat sijoittuvat sekä tietojenkäsittelytieteen että kognitiivisen psykologian alueille ja osallistujilla tulee olla vahvat perustiedot molemmista. Esitietoina edellytetään tietojenkäsittelytieteen osalta aineopintoja vastaavat tiedot ja kognitiivisen psykologian osalta ihmisen tiedonkäsittelyn perusteista havaintopohjaisen ja merkityspohjaisen tietämyksen esittäminen sekä asiantuntijuuden kehittyminen ja näiden tutkimisessa käytettävät menetelmät. Kognitiiviseen psykologiaan liittyvät esitiedot löytyvät esimerkiksi J. R. Andersonin kirjasta Cognitive Psychology and Its Implications (W.H.Freeman and Co, 1985). Pedagogisista opinnoista on hyötyä, joskaan niitä ei vaadita esitietoina.

Tavoitteet ja sisältö

Kurssin alustava sisältö tärkeimpine lähteineen:
  1. Johdanto
  2. Mentaalisten representaatioiden hyödyntäminen ohjelmoinnin opetuksessa
  3. Mentaalisten representaatioiden hyödyntäminen muussa tietotekniikan opetuksessa

Opetus keväällä 2015

Kurssille on ilmoittauduttava 12.3.2015 mennessä osoitteella marja.kuittinen @ uef.fi. Ilmoittautuneille postitetaan kurssin tarkka aikataulu ilmoittautumisajan päätyttyä.

Teoreettinen osa (4 op)

Teoreettinen osa suoritetaan perehtymällä kurssimateriaaliin, joka koostuu pääasiassa tieteellisistä artikkeleista ja

Kuulustelijana toimii Marja Kuittinen.

Käytännöllinen osa (5 op)

Tentin hyväksytysti suorittaneille ilmoitetaan käytännöllisen osan tarkemmasta ohjelmasta sähköpostitse.


Marja Kuittinen, marja.kuittinen @ uef.fi

Valid HTML 4.01 Transitional