Itä-Suomen yliopisto
Tietojenkäsittelytiede

Mentaaliset representaatiot tietotekniikan opetuksessa (3621546, 5 op)


Yleistä

Kurssilla tarkastellaan tietotekniikaan liittyviä mentaalisia representaatioita, niiden luonnetta, sisältöä ja merkitystä oppimiselle. Kurssin aikana perehdytään eksperttien ja noviisien mentaalisten representaatioiden selvittämiseen, käydään läpi esimerkkejä tietotekniikkaan liittyvistä mentaalisista representaatioista sekä niiden käytöstä tietotekniikan opetuksessa. Esitiedot: Kognitiivisten ilmiöiden tutkimusmenetelmät tai vastaavat tiedot kognitiivipsykologiasta, empiirisistä kokeista ja perustilastomenetelmistä.

Kurssi on suuntautunut vahvasti tutkimukseen ja käsiteltävät asiat sijoittuvat sekä tietojenkäsittelytieteen että kognitiivisen psykologian alueille. Kurssi on syventävien opintojen valinnainen kurssi ja kurssille osallistuvien oletetaan myös edenneen opinnoissaan tähän vaiheeseen.

Kurssin luennot pidetään AC-tilaisuuksina (Adobe Connect) ja harjoitukset videoidaan Kuopioon.

Kurssi luennoidaan joka toinen vuosi -- vuorovuosin Ohjelmoinnin oppimisen kognitiiviset teoriat -kurssin kanssa.

Kurssin tavoitteet:

päänkuva Kurssi kelpaa myös kognitiotieteen aineopintotasoiseksi kurssiksi ja näin suoritettuna siihen voidaan liittää 3-5 op:n laajuinen käytännöllinen osa.

Kurssille on pakollinen ilmoittautuminen WebOodissa. Mikäli et ole suorittanut esitietoina vaadittua Kognitiivisten ilmiöiden tutkimusmenetelmät -kurssia, niin laita sähköpostissa (marja.kuittinen @ uef.fi) selvitys korvaavista opinnoistasi.


Kurssin sisältö

Kurssin aikana käsitellään seuraavia asioita: Kirjallisuutta

Opetus keväällä 2014

Opetusmuodot:

Keväällä 2014 kurssin osa opetuksesta järjestetään verkossa, osa tavallisena kontaktiopetuksena.

Luennot pidetään Adobe Connect -kokouksina (AC tai ACP, "Adobe Connect Pro"), joihin osallistuminen onnistuu varsin hitaillakin verkkoyhteyksillä ja joka ei edellytä erikoisohjelmistoja vaan toimii suoraan verkkoselaimella. Luennot myös nauhoitetaan ja ne ovat katsottavissa jälkikäteenkin. Osallistujien on ajateltu käyttävän luentojen seuraamiseen omia tietokoneitaan, mutta myös laitoksen koneita voi käyttää, kunhan varaa mukaansa kuulokkeet. Pikaohjeet AC:n aloittamiseen löytyvät täältä ja luennon seuraamiseen täältä. (Vaikka pikaohjeissa puhutaan osallistujien mikrofoneista ja webbikameroista, niin niitä ei tarvita tällä meidän kurssillamme!)

Harjoitukset pidetään kontaktiopetuksena siten, että opettaja on livenä Joensuussa, josta on videoyhteys Kuopioon.

Kurssin lyhyt esittelyvideo löytyy täältä. Se on tehty samalla tekniikalla kuin tuleva opetuskin, joten jos pystyt katsomaan esittelyvideon, niin pystyt seuraamaan opetustakin.

Luentojen seuraaminen ja harjoituksiin osallistuminen on pakollista. Jos et pysty seuraamaan jotain luentoa suorana, niin sinun on laadittava seuraavaan torstaihin klo 22:00 mennessä kirjallinen yhteenveto luennolla käsitellyistä asioista (luentomonisteen ulkopuoliset asiat mukaanlukien). Harjoituksiin on osallistuttava livenä.

Luentoihin osallistutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Pyydä oma tunnuksesi opettajalta ennen ensimmäistä luentoa.

Kurssin opettajana toimii Marja Kuittinen.

Opetusajankohdat:

Suorittaminen:

Kurssi suoritetaan seuraamalla kaikki luennot sekä osallistumalla joka viikko pidettäviin viikkokokeisiin sekä harjoituksiin.

Arvostelu:

Viikkokokeet 70% ja käytännön harjoitukset 30% + mahdollinen bonus "A3" 10%.

Arvosteluperusteet

Viikkokoepisteet ja koko kurssin arvostelu löytyy täältä.

Harjoituspisteet löytyvät täältä.

Opintojakson tulokset löytyvät aikanaan täältä.

Luentomateriaalit:

Luentomateriaalit (monisteet ja luentovideot) löytyvät täältä, mutta tarvitset niiden katsomiseen käyttäjätunnus-salasana-parin. Käyttäjätunnus löytyy täältä ja salasana täältä. (Käyttäjätunnus ja salasana ovat laitoksen intrassa, joten ne näkyvät vain yliopiston verkossa; luentomateriaalit sen sijaan näkyvät kaikkialla, kunhan käyttäjätunnus ja salasana vain ovat tiedossa.)

Harjoitustehtävät:


Linkkejä


Marja Kuittinen, marja.kuittinen @ uef.fi

Valid HTML 4.01 Transitional